top of page

NASZE SPECJALIZACJE

Wieloletnia praktyka i ciągłe doskonalenie prawników pozwala nam na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej. W trakcie wykonywanej przez nas pracy dotychczasowi Klienci szczególną uwagę zwrócili na fakt dobrego przygotowania teoretycznego i umiejętność szybkiego reagowania. Naszym zadaniem w każdym przypadku było opracowanie optymalnego dla Klienta sposobu rozwiązania problemu prawnego. Ponad dziesięć lat pracy prawniczej pozwoliło na wykształcenie szerokiego spektrum spraw, w których się specjalizujemy. Należą do nich:

PRAWO MEDYCZNE
PODMIOTY LECZNICZE
 

Prowadziliśmy szereg spraw dotyczących błędów w sztuce medycznej, popełnionych np. podczas diagnozy czy niewłaściwego leczenia. Wielokrotnie reprezentowaliśmy osoby fizyczne w sporach z ubezpieczycielami i podmiotami prowadzącymi działalność leczniczą, uzyskując dla tych osób satysfakcjonujące rozstrzygnięcia sądowe.

Praktykę w tym obszarze poszerzamy obsługując podmioty wykonujące działalność leczniczą, w tym m.in.  szpitale (Rzeszów, Krosno, Warszawa, Wysokie Mazowieckie, Biecz, Żmigród), prywatne praktyki lekarskie, gabinety stomatologiczne, czy związki pracodawców ochrony zdrowia.

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Rozumiemy, że znaki towarowe, prawa autorskie czy wynalazki to najcenniejsze ze składników majątkowych każdego  przedsiębiorstwa.

Świadczymy doradztwo prawne w zakresie ochrony twórczości, licencjonowania i przenoszenia dóbr intelektualnych, zwalczania nieuczciwej konkurencji czy prawa reklamy.

Doradzaliśmy m.in. Fabryce Obrazu, Papa Johns, Sebastianowi Stachurskiemu, niezależna Muzyka, Portal Blues, PECTUS, Studio Kolor, Xerrex czy M3 System.

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

SAMORZĄD TERYTORIALNY

SŁUŻBY MUNDUROWE

​Członkowie naszego Zespołu od wielu lat nabywają doświadczenie w zakresie procesu wydatkowania środków publicznych, prowadząc m.in. kompleksową obsługę podmiotów z tego sektora, w tym jednostek samorządu terytorialnego.Zdobyte w ten sposób wiedza i doświadczenie pozwalają nam prawidłowo prowadzić nadzór nad udzielaniem zamówień publicznych, jak również reprezentować Klientów w postępowaniach prowadzonych przed Krajową Izbą Odwoławczą przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych.
 

Zaufali nam m.in. Województwo Podkarpackie, Powiat Malbork, Powiat Ząbkowice Śląskie, Miasto Gorlice, Miasto Ustka, Miasto Skawina, Miasto Tczew, Miasto Łańcut, MPWIK Rzeszów, MPGK Chełm, WOG w Zgierzu, WOG w Elblągu. 

PRAWO SPADKOWE PODZIAŁY MAJĄTKU

Śmierć człowieka to zdarzenie o dużej doniosłości prawnej. Rozumiejąc delikatność i wrażliwość materii, nasi prawnicy prowadzili dotychczas szereg spraw związanych z następstwem prawnym po zmarłej osobie fizycznej (m.in. stwierdzenie spadku, dział spadku, zachowek, niegodność dziedziczenia). Specjalizacja w obszarze prawa spadkowego pozwala nam zapewnić najbardziej profesjonalną pomoc doradczą i reprezentację przed sądami w zakresie spraw spadkowych. Dotyczy to także problematyki prowadzenia przedsiębiorstwa po śmierci jego właściciela lub wspólnika.
 

Udzielamy również informacji i wyjaśnień na temat sporządzania testamentów. Z powyższa specjalnością związane jest także doświadczenie w sprawach o podział majątku, tak spadkowego, jak i rodzinnego i związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej.

SEKTOR ENERGETYCZNY
TRANSPORT

Od kilku lat zajmujemy się także sektorami energetycznym i transportowym. Wiemy, że w dzisiejszych czasach mają one bardzo istotne znaczenie dla gospodarki. 

Bierzemy udział w nowatorskiej inicjatywie jaką jest Podkarpacki Klaster Energii Odnawialnej - sięć powiązań i platforma współpracy branży energii odnawialnej.

Współpracujemy z podmiotami oferującymi do sprzedaży domy pasywne, jednostkami badawczo-rozwojowymi czy przedsiębiorcami zaopatrującymi społeczeństwo w poszczególne źródła energii.

 

Współpracujemy z przewoźnikami, spedytorami i przedsiębiorstwami zajmującymi się logistyką.  

 

PRAWO SPORTOWE

Ważna część naszego dorobku jest związana z regulacjami prawnymi znajdującymi zastosowanie w świecie sportu. Najczęściej występującymi sprawami z tego zakresu są te dotyczące sporów pomiędzy zawodnikami a klubami sportowymi lub innymi organizacjami, mające za przedmiot m.in. zawarte umowy, transfery czy kary dyscyplinarne.

Oferujemy pomoc przy sporządzaniu i zawieraniu wszelkiego rodzaju umów, dotyczących tak sportu amatorskiego, jak i zawodowego.
 

Pomagamy w analizie ryzyk związanych z kontraktami zawodniczymi, menadżerskimi czy sponsorskimi. Prowadzimy także obsługę prawną klubów sportowych, związków i stowarzyszeń.

 

Zajmujemy się doradztwem dotyczącym wizerunku sportowego.

 

SPÓŁKI PRAWA HANDLOWEGO

Nasi prawnicy od wielu lat specjalizują się w tworzeniu struktur przeznaczonych dla prowadzenia działalności gospodarczej.

Doradzamy w zakresie organizacji i funkcjonowania podmiotów gospodarczych, analizy ryzyka związanego z zawieranymi umowami, zmian form prowadzenia działalności (przekształcenia, połączenia i podziały) czy monitoringu i dochodzenia wierzytelności.Prowadzimy doradztwo w obszarze prawa spółek handlowych, tak polskich, jak i zagranicznych, zwłaszcza w kontekście spraw prowadzonych na terenie Polski.Zaufali nam m.in.: Międzynarodowe Targi Rzeszowskie, BZ WBK, PKS, M-3, Goodrich Aerospace Poland, Wytwórnia Silników PZL Mielec, SkyWare, Signum, Steimach, TeoSped, Węglomat, BROSS, CMC czy rozmaite spółki komunalne.

 

Prowadzimy stały nadzór nad działalnością przedsiębiorców.

INWESTYCJE

Prowadziliśmy wiele procesów inwestycyjnych, dotyczących m.in. budowy dróg, centrów handlowych, hoteli czy osiedli mieszkaniowych. Doradzaliśmy w zakresie wejść i wyjść kapitałowych, wspołpracowaliśmy z deweloperami.

Do naszych zadań zawsze należy wskazanie inwestorom właściwego i optymalnego dla nich rozwiązania, pozwalającego zredukować do minimum ryzyka związane z poszczególnymi etapami transakcji. W tym obszarze mamy doświadczenie w wykorzystaniu  przez naszych Klientów wielomilionowych dotacji pochodzących ze środków europejskich.

 

Zajmujemy się także analizą skutków podatkowych przedsięwzięć.

 

bottom of page