top of page

NOWOCZESNE USŁUGI PRAWNICZE

ANALIZUJEMY POTRZEBY.

BUDUJEMY STRATEGIĘ. DOSTOSOWUJEMY SIĘ DO WYMAGAŃ KLIENTA.

ŚWIADCZYMY POMOC PRAWNĄ DLA WSZYSTKICH.

 

STAŁA POMOC PRAWNA

​Usługa ta skierowana jest do Klientów, którzy z uwagi na zakres prowadzonej działalności wymagają świadczenia pomocy prawnej w sposób ciągły, w kompleksowym zakresie. Stała obsługa prawna wymaga zapoznania się ze specyfiką działalności Klienta i zagadnień branżowych z nią związanych, a także organizacji przedsiębiorstwa, a przez to dostosowania świadczonej pomocy prawnej do sposobu działania Klienta.

DORAŹNA POMOC PRAWNA

Usługa ta skierowana jest do Klientów, którzy nie wymagają stałej pomocy prawnej i obejmuje realizację jednorazowych zleceń. Kancelaria pomaga w tym zakresie Klientom we wszystkich dziedzinach życia gospodarczego, angażując do pracy nad konkretnym zleceniem zespół osób wyspecjalizowanych w danej problematyce, tak by uzyskać możliwie skrajne ujęcia danej sprawy, co w konsekwencji pomaga w znalezieniu optymalnego rozwiązania problemu prawnego.

bottom of page